Western Piknik w Sułominie

Do drugiej w nocy bawiliśmy publiczność na Pikniku w Sułominie na wyspie Wolin! To była niesamowita noc!!! Dziękujemy za wspólną zabawę!

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.